Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng

nhan_tin_logo_585x400_1537244448.png

PM quản lý vận hành TT Đo lường Quân đội

nhan_tin_logo_585x400_1537244448.png

Xây dựng bộ công cụ bản đồ số

An-ninh-Quoc-phong/an-ninh-quan-ly-ho-so-doi-tuong_1499503023.jpg

PM quản lý hồ sơ vụ án đối tượng

An-ninh-Quoc-phong/an-ninh-ban-do-so-cuu-nan-hoa-chat_1499502882.jpg

Bản đồ số phục vụ công tác cứu hộ

An-ninh-Quoc-phong/an-ninh-giam-dinh-tai-lieu_1499503030.jpg

Giám định tài liệu

Search