Đội ngũ tiêu biểu

Giàu kinh nghiệm, tâm huyết và sáng tạo

Những con người làm nên Nhân Tín

Quản lý dự án

Quản lý dự án

Lê Quang Hoan

Thạc sỹ CNTT, hơn 10 năm kinh nghiệm trong IT, Kỹ sư CNTT Nhật Bản. Chuyên về mảng Giao thông - Giáo dục đào tạo - An ninh quốc phòng - Nông nghiệp

Quản lý dự án

Quản lý dự án

Lê Phương Duy

Trên 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT. Chuyên về mảng Sản xuất - Công nghiệp - Tự động hóa - Giáo dục - An ninh - Y tế. Công nghệ xử lý ảnh

Senior staff

Senior staff

Vũ Văn Văn

Trên 6 năm kinh nghiệm, chuyên về mảng Giáo dục Đào tạo - Y tế - Giao thông - Quản lý nhà nước. Kinh nghiệm về CSS, Javascript. Thích màu hồng.

Search