Chúng tôi cung cấp dịch vụ
Tư vấn phát triển phần mềm

Chuyên nghiệp - Tận tâm

Dịch vụ tận tâm
Phát triển phần mềm theo yêu cầu

Chất lượng và tin cậy

What We Do
Đầu tư phần mềm 0 đồng

Tư duy mới - Cách làm mới

Nguồn nhân lực
Cho thuê chuyên gia

Giàu kinh nghiệm

Các dự án và sản phẩm tiêu biểu theo từng lĩnh vực qua các năm

2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017

nhan_tin_logo_585x400_1537244448.png

Migrate hệ thống VinID sang nền tảng Cloud - Microsoft Azure

Nong-nghiep/co-so-du-lieu-gene-giong-cay-trong-quoc-gia_1499503834.jpg

CSDL GEN giống cây trồng quốc gia

Congnghiep-sanxuat/erp-quan-ly-nha-may-cong-ty-san-xuat_1499504236.jpg

PM Quản lý sản xuất (ERP)

nhan_tin_logo_585x400_1537244448.png

Xây dựng bộ công cụ bản đồ số

An-ninh-Quoc-phong/an-ninh-giam-dinh-tai-lieu_1499503030.jpg

Giám định tài liệu

An-ninh-Quoc-phong/an-ninh-ban-do-so-cuu-nan-hoa-chat_1499502882.jpg

Bản đồ số phục vụ công tác cứu hộ

nhan_tin_logo_585x400_1537244448.png

PM Chấm công sử dụng nhận dạng khuôn mặt

QLnhanuoc/phan-mem-quan-ly-nhiem-vu-khoa-hoc-cong-nghe_1499503976.jpg

Quản lý NVKHCN

nhan_tin_logo_585x400_1537244448.png

PM Quản lý trực quan kho vận công ty Sản xuất chế biến chè

nhan_tin_logo_585x400_1537244448.png

Nâng cấp hệ thống PM Giám sát trật tự ATGT

nhan_tin_logo_585x400_1537244448.png

Triển khai PM Khảo nghiệm giống DUS cho công ty ADI

Giaoduc-Daotao/phan-mem-quan-ly-phong-lab_1499503161.jpg

PM Quản lý phòng LAB thực hành

Giaoduc-Daotao/phan-mem-mo-phong-thoi-gian-thuc-realtime_1499503160.jpg

PM mô phỏng thời gian thực

nhan_tin_logo_585x400_1537244448.png

PM quản lý vận hành TT Đo lường Quân đội

Nong-nghiep/co-so-du-lieu-giong-cay-trong-quoc-gia_1499503833.jpg

CSDL Giống cây trồng quốc gia

Y-te-moi-truong/y-te-quan-ly-phong-kham-chuyen-nganh_1499504392.jpg

Quản lý phòng khám chuyên ngành

Y-te-moi-truong/industrial-zone-environmental-quan-trac-moi-truong-khu-cong-nghiep_1499504390.jpg

Giám sát và quan trắc khu công nghiệp

nhan_tin_logo_585x400_1537244448.png

Xây dựng PM Cổng thông tin giao thông TP Hà Nội, ứng dụng công nghệ Radar

QLnhanuoc/phan-mem-quan-ly-van-ban_1499503975.jpg

Quản lý văn bản

Congnghiep-sanxuat/andon-nha-may-san-xuat-o-to_1499504237.jpg

Hệ thống ANDON nhà máy Toyota

nhan_tin_logo_585x400_1537244448.png

Nâng cấp PM Ngân hàng chế phẩm máu viện 103

nhan_tin_logo_585x400_1537244448.png

Migrate hệ thống Website truyền hình K+ sang nền tảng Cloud - Microsoft Azure

Giao-thong/giao-thong-giam-sat-luu-luong_1499503441.jpg

Giám sát lưu lượng giao thông

Giaoduc-Daotao/phan-mem-quan-ly-dao-tao-autolab_1499503160.jpg

PM Quản lý đào tạo TPAutoLab

QLnhanuoc/phan-mem-quan-ly-kiem-tra-hang-dong-goi-san_1499503973.jpg

Quản lý Kiểm tra HĐGS - PT đo

nhan_tin_logo_585x400_1537244448.png

PM Quản lý vận hành hệ thống máy bán hàng tự động

Giao-thong/giam-sat-an-toan-giao-thong_1499503436.png

Giám sát trật tự vi phạm ATGT

Y-te-moi-truong/y-te-quan-ly-ngan-hang-che-pham-mau_1499504392.jpg

Quản lý ngân hàng chế phẩm máu

Giaoduc-Daotao/phan-mem-mo-phong-may-3-toa-do_1499503159.jpg

PM Mô phỏng thiết bị đo 3 tọa độ

An-ninh-Quoc-phong/an-ninh-quan-ly-ho-so-doi-tuong_1499503023.jpg

PM quản lý hồ sơ vụ án đối tượng

giao_duc_dao_tao_1492597411.png

PM khảo nghiệm mô hình trực quan

QLnhanuoc/phan-mem-quan-ly-iso_1499503973.jpg

Quản lý ISO online

Nong-nghiep/phan-mem-khao-kiem-nghiem-giong-cay-trong-quoc-gia_1499503835.jpg

Kiểm nghiệm chất lượng giống cây

nhan_tin_logo_585x400_1537244448.png

PM lập lịch và quản lý dự án ODA về day nghề

Congnghiep-sanxuat/phan-mem-theo-doi-tinh-trang-may-moc_1499504237.jpg

Hệ thống giám sát công nghiệp

Giao-thong/giao-thong-nhan-dang-loi-vi-pham-an-toan-giao-thong_1499503440.jpg

Nhận dạng lỗi vi phạm ATGT

Search