Triển khai PM Khảo nghiệm giống DUS cho công ty ADI

Bối cảnh dự án
Project background

Phần mềm khảo nghiệm giống cây trồng DUS là phần mềm chuyên dụng, được Nhân Tín phát triển theo 1 dự án do JICA Nhật Bản tài trợ cho Cục trồng trọt - Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Đến 2018, phần mềm đã sử dụng được hơn 6 năm và hỗ trợ rất hiệu quả cho các trạm khảo nghiệm DUS trên toàn quốc cũng như tại Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống cây trồng quốc gia (NCPT).
Theo đà phát triển của nông nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp cũng tham gia vào khảo nghiệm giống và có mong muốn có một công cụ hiệu quả hỗ trợ cho việc sàng lọc, kiểm nghiệm giống trước khi đăng ký bảo hộ

Công nghệ áp dụng
Applied technologies

C#, WPF, Winform, SQL Server, Desktop

Thông tin chi tiết
Information
Trước yêu cầu của doanh nghiệp, Nhân Tín đã triển khai cung cấp phần mềm cho doanh nghiệp và hỗ trợ huấn luyện các cán bộ khảo nghiệm của công ty cách sử dụng phần mềm sao cho hiệu quả.
Đối tác - Khách hàng
Customer - Partner
Công ty CP Đầu tư Thương mại và phát triển nông nghiệp ADI

Search