Migrate hệ thống VinID sang nền tảng Cloud - Microsoft Azure

Bối cảnh dự án
Project background

Vingroup có một số hệ thống như website VinID, mobile app Vinhomes, và Vinclub Potal, là những hệ thống quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ của Vingroup tới khách hàng của mình.
Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, việc bảo trì, vận hành các hệ thống này trên nền on-premies rất tốn kèm tài nguyên phần cứng, cũng như cần đội ngũ cán bộ IT đông đảo để vận hành, bảo trì hệ thống.
Với những ưu điểm ngày càng rõ ràng của công nghệ Cloud, Microsoft Việt Nam và Nhân Tín đã cùng tư vấn đưa ra phương án Migrate các hệ thống này lên nền tảng Azure Cloud của Microsoft nhằm tận dụng ưu điểm của Cloud như Pay-as-you-go, Auto scaling, cũng như các tiện ích khác của Azure

Công nghệ áp dụng
Applied technologies

Function App, SQL Server, App Services, Media Service, Storage Service, CDN, Redis Cache, Service Bus, C#, Javascript, Android, iOS

Thông tin chi tiết
Information
Việc migrate hệ thống của Vingroup lên nền tảng Azure Cloud của Microsoft không chỉ đơn thuần là chuyển đổi hạ tầng lên cloud (IaaS), mà trong đó đã bao gồm tận dụng các nền tảng được cung cấp dưới dạng dịch vụ (PaaS), như là Function App, SQL Server, App Services, Media Service, Storage Service, CDN, Redis Cache, Service Bus.
Việc sử dụng nền tảng PaaS mang lại lợi ích nhưng đòi hỏi phải can thiệp vào source code của hệ thống hiện tại để chỉnh sửa, chứ không đơn thuần deploy trên môi trường IaaS (VM), nên các kỹ sư Nhân Tín tìm hiểu source code hệ thống hiện tại, can thiệp và migrate thành công các hệ thống trên sang nền tảng Azure
Đối tác - Khách hàng
Customer - Partner
Tập đoàn VinGroup
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Thông tin HPT
Microsoft Việt Nam

Search