PM Chấm công sử dụng nhận dạng khuôn mặt

Bối cảnh dự án
Project background

Hiện tại, để chấm công nhân viên ra vào đã có nhiều phương pháp như sử dụng thẻ từ, vân tay và gần đây có thêm công nghệ nhận dạng khuôn mặt.
So với công nghệ vân tay, nhận dạng khuôn mặt có nhiều ưu điểm hơn như không cần tiếp xúc, chỉ cần đứng trước camera, tốc độ chính xác, khả năng nhận diện nhanh chóng.
Tại trụ sở MaritimeBank, hiện tại đang sử dụng chấm công bằng thẻ và vân tay, nhưng vào giờ cao điểm, thiết bị xử lý không kịp gây ra tắc nghẽn tại khu vực ra vào

Công nghệ áp dụng
Applied technologies

Face API, Microsoft Cognitive Service, Azure Function App, App Service, Azure SQL database, Message Queue, Azure Redis Cache, Azure Storage

Thông tin chi tiết
Information
Việc ứng dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt của Microsoft - Face API nằm trong Azure Cognitive Service, Nhân Tín đã xây dựng ứng dụng chấm công bằng khuôn mặt, thống kê giờ vào, giờ ra của từng nhân viên, đem lại sự tiện lợi cho nhân viên tại trụ sở Maritimebank.
Với việc thành công trong ứng dụng khuôn mặt, tiến tới sẽ áp dụng nhận diện khách hàng VIP tại phòng giao dịch để nâng cao trải nghiệm dịch vụ khách hàng
Đối tác - Khách hàng
Customer - Partner
Ngân hàng MaritimeBank

Search