Các đối tác (partner) quan trọng đồng hành cùng Nhân Tín

Trong quá trình xây dựng và phát triển của mình, Nhân Tín không thể không có những đối tác cùng song hành qua các dự án, sản phẩm. Mỗi đối tác có một thế mạnh và ưu điểm riêng, cùng với sự hợp tác của Nhân Tín, chúng tôi mang lại giải pháp toàn diện nhất cho khách hàng.

Microsoft Việt Nam
Microsoft Việt Nam
 (Là đại diện của Microsoft tại Việt Nam, mang đến cho các khách hàng lớn những giải pháp từ nền tảng tiên tiến và vượt trội của Microsoft)
 • Azure cloud
 • Machine learning
 • Microsoft cognitive services
 • Microsoft Bizspark
DTS Software Việt Nam
DTS Software Việt Nam
 (Là công ty con của tập đoàn DTS Nhật Bản, DTS Software Việt Nam là nơi gia công và phát triển những dự án phần mềm quan trọng cho thị trường Nhật Bản)
 • AngularJS
 • C++, C#, Java
 • WPF, .NET Framework
TPA Automation Việt Nam
TPA Automation Việt Nam
 (Là tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tự động hóa trong công nghiệp, cung cấp giải pháp automation cho các tập đoàn hàng đầu trong nước như SamSung, Toyota, Honda, Piaggio, Yamaha, Cannon, Panasonic, ...)
 • C++, C#
 • RS-485, RS-232, Ethernet
 • Simulation
 • Monitoring

Search