Tin kinh doanh

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
03/2016 Công ty Cổ phần công nghệ Nhân Tín đã triển khai nâng cấp hệ thống phần mềm Quản lý và Kiểm tra Hàng đóng gói sẵn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Nam Định. Lần nâng cấp lần này ngoài việc cập nhật theo thông tư 21/2014/TT-BKHCN và Quyết định 173/QĐ-TĐC của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thì phần mềm cũng được bổ sung tính năng kiểm tra dung tích dựa trên khối lượng riêng. Hệ thống đã được nghiệm thu và đưa ngay vào sử dụng phục vụ công tác thanh kiểm tra HĐGS tại địa bàn tỉnh.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
12/2015 Công ty Cổ phần công nghệ Nhân Tín đã triển khai hệ thống phần mềm lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho tỉnh Bắc Ninh. Hệ thống đã được nghiệm thu và đưa ngay vào sử dụng phục vụ công tác quản lý cuối năm tại địa bàn tỉnh.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
10/2015 Công ty Cổ phần công nghệ Nhân Tín đã triển khai hệ thống phần mềm lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho tỉnh An Giang. Hệ thống đã được nghiệm thu và đưa ngay vào sử dụng phục vụ công tác quản lý cuối năm tại địa bàn tỉnh.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
10/2015 Nhân Tín trúng gói thầu cung cấp hệ thống PM Quản lý ngân hàng các chế phẩm máu cho một bệnh viện thuộc bộ Quốc phòng. Gói thầu bao gồm Hệ thống phần mềm và hạ tầng CNTT cần thiết (Máy chủ, máy tính, máy in barcode, đầu đọc barcode). Dự án sẽ hoàn thành triển khai bàn giao trong vòng 60 ngày. Sản phẩm đặc thù trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, với mong muốn sẽ được nhân rộng sang các bệnh viện khác trong lĩnh vực Quốc phòng.

Search