Tin kinh doanh

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
7/2014 Triển khai PM Quản lý kiểm nghiệm giống cho Trung tâm Khảo kiểm nghiệm Giống cây trồng Quốc Gia. Hệ thống cho phép quản lý dữ liệu kiểm nghiệm giống tuân theo quy chuẩn Việt Nam. Hỗ trợ đắc lực cho bộ phận một cửa của Trung tâm vì phải quản lý bằng Excel rất bất tiện trong việc tìm kiếm, in chứng chỉ, cập nhật số liệu, biểu mẫu theo thông tư mới.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
5/2014 Phát triển hệ thống quản lý hồ sơ tội phạm, Đội cảnh sát điều tra về Trật tự xã hội. Hệ thống cho phép quản lý toàn bộ hồ sơ, tin báo, các đối tượng sưu tra, trọng điểm, các chuyên đề theo Thông tư quy định của Bộ công an. Lập báo cáo tổng hợp theo từng tiêu chí địa bàn, tổ nhóm điều tra, cán bộ thụ lý, loại án. Hỗ trợ đắc lực cho các cán bộ cảnh sát hình sự. Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server Ngôn ngữ phát triển: C# ASP.NET

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
4/2014 Phát triển hệ thống quản lý sản phẩm công ty Tân Phát, tích hợp với hệ thống quản lý sản xuất đã có. Hệ thống quản lý toàn bộ hệ thống sản phẩm, modul do Tân Phát sản xuất ra. Cho phép lập báo giá linh động cho từng đối tượng khách hàng. Cơ sở dữ liệu sử dụng: Microsoft SQL Server Ngôn ngữ phát triển: C#, ASP.NET Thời gian thực hiện: 4/2014 - 6/2014

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
3/2014 Ký hợp đồng phát triển PM quản lý công xưởng nhà máy Tabuchi. Hệ thống quản lý toàn bộ các dây chuyền máy gia công CNC, theo dõi tình trạng toàn bộ hơn 300 máy đồng thời. Có cảm biến báo lỗi và ghi lại thời gian dừng máy, đưa ra cảnh báo cho kỹ thuật viên và quản đốc. Tổng hợp thông tin và báo cáo theo từng tháng. Cơ sở dữ liệu sử dụng: Microsoft SQL Server Ngôn ngữ phát triển: C#, ASP.NET Dự án kéo dài từ tháng 3/2014 đến 6/2014

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
2/2014 Ký hợp đồng phát triển phần mềm với JICA - Đại học NN I, xây dựng hệ thống quản lý kho lạnh, giống cao sản. Dự án kéo dài trong 3 tháng. Nhân Tín thực hiện tư vấn, khảo sát và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý kho lạnh cho hai địa điểm của dự án JICA là Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội và Trạm nghiên cứu giống ở khu vực miền Nam tại tỉnh Sóc Trăng. Công nghệ áp dụng: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server Ngôn ngữ lập trình: C#, phát triển trên WPF, sử dụng .NET Framework.

Search