Tin kinh doanh

12/2016 Triển khai PM Hàng đóng gói sẵn tại Trà Vinh

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
12/2016 Nhân Tín triển khai Phần mềm Hàng đóng gói sẵn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh. Phiên bản mới nhất của phần mềm được cập nhật theo thông tư 21/2014/TT-BKHCN và Quyết định 173/QĐ-TĐC của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thì phần mềm cũng được bổ sung tính năng kiểm tra dung tích dựa trên khối lượng riêng. Hệ thống đã được nghiệm thu và đưa ngay vào sử dụng phục vụ công tác thanh kiểm tra HĐGS tại địa bàn tỉnh.

Search