Tin kinh doanh

11/2016 Triển khai PM Quản lý Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ tại Khánh Hòa

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
11/2016 Nhân Tín triển khai và tập huấn hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý nhiệm vụ Khoa học Công nghệ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa,góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước về khoa học công nghệ tại địa bàn tỉnh. Phần mềm chạy trên nền tảng WEB, sử dụng .NET framework tiên tiến, cơ sở dữ liệu SQL Server mạnh mẽ. Triển khai DEMO trên Cloud server của Nhân Tín, sau đó cài đặt trên server của Sở KHCN. Sản phẩm được sự quan tâm và góp ý rất tâm huyết của các cán bộ Phòng Quản lý khoa học. Nhân Tín cũng đã tiến hành hiệu chỉnh một số biểu mẫu báo cáo theo yêu cầu của các cán bộ và để cho khớp với Thông tư 14.

Search