Tin kinh doanh

03/2016 Hợp tác phát triển PM với DTS Việt Nam

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
03/2016 Nhân Tín ký kết hợp đồng khung và hợp đồng bảo mật về việc hợp tác lâu dài với công ty TNHH DTS tại Việt Nam, là công ty chi nhánh của tập đoàn DTS tại Nhật Bản.

Search