Tin hoạt động

2/2015 Tham gia khóa học kỹ sư CNTT do JICA và Sapporo-IT Front tài trợ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Từ tháng 2-5/2015, Nhân Tín cử kỹ sư tham gia khóa học kỹ sư CNTT do JICA và Sapporo-IT Front tài trợ. Đây là khóa học do các chuyên gia Nhật Bản giảng dạy theo chương trình cập nhật công nghệ mới nhất. Mục tiêu là cung cấp kiến thức căn bản và thực hành về 3 lĩnh vực chính bao gồm Application, Services và Embedded.

Search